Bonton u stomatološkoj ordinaciji

Bonton, odnosno pravila pristojnog ponašanja je nešto što svesno ili nesvesno učimo od malih nogu i usavršavamo tokom celog života. Znati pravila pristojnog ponašanja i pravilno ih primeniti u različitim životnim situacijama nije uvek jednostavno. Razvojem društva, razvijaju se i pravila pristojnog ponašanja. U načelu, što je društvo razvijenije i obrazovanije, raste i važnost poznavanja bontona, a osobe koje ne poznaju bonton ili ga se ne pridržavaju smatraju se nepristojnima.

Iako za stomatologiju važe sva već dobro poznata i opšte prihvaćena pravila ponašanja, postoje određene specifičnosti koje je potrebno istaknuti i objasniti kako bi se izbegli nesporazumi i neugodnosti prilikom poseta stomatologu. U daljem tekstu navedene su najvažnije odrednice pristojnog i poželjnog ponašanja u stomatološkoj ordinaciji.


Zakazivanje

Osim u hitnim slučajevima, poput zubobolje, otoka, povrede zuba i slično, potrebno je zakazati posetu stomatologu. Pored ličnog zakazivanja u ordinacij, to možete uraditi i putem telefona ili elektronske pošte.. Dogovoreni termin je najbolje zapisati ili zabeležiti na odgovarajuće mesto kako se ne bi zaboravio.

Kašnjenje

Na termine dogovorene za posetu stomatologu treba dolaziti na vreme, a neki će reći da je bolje doći i nešto ranije, pa pričekati. Kašnjenje remeti planirani raspored i stvara stres. Zbog kašnjenja jednog pacijenta sa planiranim početkom zahvata, kasniće i svi oni nakon njega, a raspoloživo vreme stomatologa za pacijenta koji kasni biće skraćeno. Uoči li pacijent da će kasniti na dogovoreni termin, pristojno je nazvati stomatološku ordinaciju i obavestiti stomatologa o kašnjenju. U tom slučaju stomatolog ima priliku pokušati reorganizovati raspored pacijenata na optimalan način.

Naravno, i stomatolog može kasniti. Razlozi za to mogu biti različiti: od toga da se nešto zakomplikovalo sa pretho­dnim pacijentom pa se zahvat odužio, preko tehničkih razloga (npr. kvar na stomatološkoj opremi), pa do brojnih drugih razloga čiji se uzrok može nalaziti i izvan stomatološke ordinacije. Za to treba imati razumevanja. Ako je pacijent ograničen raspoloživim vremenom i ne može dugo čekati, o tome treba obavestiti aistenta/stomatologa i pronaći alternativni termin.

Odjava i promena termina

Ako pacijent zbog bilo kojeg razloga ne može doći u dogovoreno vreme, o tome treba što pre da obavesti stomatologa, odnosno odjaviti posetu i po potrebi dogovori novi termin. Termin treba odjaviti dovoljno rano (najkasnije 24 sata pre dogovorenog termina) kako bi u oslobođeni termin mogao doći neki drugi pacijent. Nedolazak u dogovoreni termin bez njegove prethodne odjave smatra se nepristojnim, te izrazom nepoštovanja stomatologa i njegovog vremena, te se takvim pacijentima kasnije uskraćuje pravo da biraju termin koji njima odgovara i dobijaju termine koje im stomatolog odredi.

Lekovi

Informacije o lekovima koje uzima stomatološki pacijent nemaju primarno veze s bontonom i lepim ponašanjem, ali su izuzetno važne pa nije na odmet to i ovde istaći.

Pacijent je dužan da obavesti svog stomatologa o svim lekovima i dodacima ishrani koje uzima ili ih je nedavno uzimao jer oni mogu interferirati sa lekovima i intervencijama koje propisuje ili radi stomatolog. Na taj način mogu se sprečiti neželjene nuspojave i posledice njihovog delovanja.

Oralna higijena

Pre posete stomatologu potrebno je oprati zube i sprovesti odgovarajuću higijenu usne duplje, kako bi usta bila čista i bez zadaha. Dolazak kod stomatologa neopranih zuba može se smatrati izrazom nepoštovanja.


Lična higijena

Iako to može zvučati smešno i suvišno spominjati, kod stomatologa treba dolaziti čist, opran i uredan. Nažalost, nije retko da pacijenti (ima ih u svim starosnim grupama) kod stomatologa dolaze neuredni, neoprani, zapušteni, u nečistoj odeći i neugodnog mirisa. Stomatolog će pomoći svim pacijentima, pogotovo onim hitnim, međutim, zbog članova stomatološkog tima, ali drugih pacijenata, od pacijenata se očekuje da sprovode ličnu higijenu.

Hrana

Pre dolaska kod stomatologa nije ni poželjno ni pristojno konzumirati hranu i/ili pića koja stvaraju neugodan zadah u ustima (npr. beli luk). Takav zadah rad može učiniti neugodnim. Ponekada se zbog određenih bolesti i stanja, zadah iz usta (halitoza) ne može jednostavno ukloniti niti izbeći i stomatolog je toga svestan, te spreman na to. Takođe, žvakaću gumu treba izbaciti iz usta prije ulaska u stomatološku ordinaciju.

Po završetku zahvata treba slediti uputstva stomatologa u vezi sa hranom i pićem. Tako kod nekih vrsta ispuna treba da prođe određeno vreme nakon postavljanja u zub pre nego što se hrana može ponovno normalno konzumirati (od 30 – 60 minuta do 2 sata).

Odeća

Odeća u kojoj se dolazi na stomatološki zahvat treba da bude udobna za pacijenta i takva da ne otežava izvođenje planiranog zahvata. Kapute, jakne, sakoe i drugo treba skinuti pre sedanja u stomatološku stolicu. Kod složenijih, dugotrajnih ili operacijskih zahvata nije poželjno nošenje odeće koja stiska vrat poput kravata, šalova ili uz vrat zakopčanih košulja.

Svaki pacijent prije početka stomatološkog zahvata dobija zaštitni prekrivač (od plastične folije) koja pokriva vrat i grudi. Prekrivač štiti pacijenta od vode, pljuvačke, krvi, nenamernog izlivanja stomatoloških tečnosti ili materijala. Ipak, ponekad se odeća pacijenta može uprljati i oštetiti. O tome pacijent takođe treba voditi računa pri izboru odeće za posetu stomatološkoj ordinaciji.

Frizura

Frizura s kojom treba doći kod stomatologa treba da bude takva da ne ometa obavljanje stomatološkog zahvata, a to podrazumeva neometan pristup usnoj duplji i jednostavno pozicioniranje glave pacijenta u stomatološkoj stolici. Naime, neretko se dogodi da pacijenti (naročito pacijentkinje) kosu vežu u punđu, rep ili na drugi način koji onemogućuje pravilno postavljanje glave pacijenta u naslon za glavu na stomatološkoj stolici. Glava u naslonu mora biti centralno položena i ravnomerno udaljena od bočnih delova naslona. Na taj način osigurava se čvrst oslonac prilikom rada u usnoj duplji.

Šminkanje

Tokom posete stomatologu nije dobro stavljati ruž na usne, odnosno, ako je već na usnama treba ga ukloniti pre početka zahvata. Naime, pri radu, stomatolog u usnu duplju ulazi rukama i instrumentima, a kako je ulaz u usnu šupljinu razmerno malen, ruž za usne može nepotrebno umrljati stomatološke instrumente, uređaje, dodatke ili rukavice stomatologa. Treba imati na umu da prilikom rada u usnoj duplji, naročito na prednjim zubima, može doći do prskanja vode koja može završiti na licu te razmazati šminku.

Nakit

Danas je, posebno među mladima, popularno stavljati različite vrste nakita na zube, usne, jezik, nos i slično. Taj nakit može nepovratno oštetiti tvrda i meka tkiva usne duplje i izazvati druge oralne probleme. Na štetno delovanje usnog nakita stomatolog će verovatno upozoriti svog pacijenta i predložiti njegovo privremeno ili trajno uklanjanje. Kod složenijih i operacijskih stomatoloških zahvata potrebno je ukloniti nakit kako ne bi došlo do nepredviđenih komplikacija.

Mobilni telefon

Prilikom ulaska u stomatološku ordinaciju mobilni telefon obavezno treba isključiti ili staviti na bešumni način rada kako ne bi ometao ni pacijenta ni stomatologa tokom rada. Upotreba mobilnog telefona tokom stomatološkog zahvata nije dopuštena, pa ga je stoga najbolje odložiti, a ne držati u rukama.


 

Razgovor sa stomatologom

Razgovor pacijenta sa stomatologom je važan za izgradnju međusobnog poverenja koje je temelj kvalitetnog odnosa. Nedostatak kvalitetne komunikacije između pacijenta i stomatologa neretko je uzrok brojnih problema i nesporazuma. Stomatolog će se potruditi da odvoji vremena za razgovor sa svojim pacijentom, a pacijent to ne sme zloupotrebljavati i oduzimati stomatologu vreme razgovorom o temama koje nisu važne za lečenje.

Stomatolog svom pacijentu po završetku zahvata može dati različite informacije i upute vezane za oralno zdravlje. Pacijent je dužan da traži dodatno objašnjenje ako nešto od toga nije čuo ili razumeo. Najgore je lažno potvrđivati da se nešto razumelo i stideti se pitati. Pacijent uvek mora imati na umu da je reč o njegovom vlastitom zdravlju i na taj način prevladati eventualni stid, strah ili neugodu i zamoliti stomatologa da ponovi date upute.

Internet

Sveprisutnost interneta u svakodnevnom životu savremenog čoveka podiže nivo njegove informisanosti o temama koje ga zanimaju i mnogi pacijenti se o dijagnozama i terapijskim mogućnostima u medicini i stomatologiji informišu putem interneta. Međutim, uvek treba voditi računa o pouzdanosti, tačnosti i verodostojnosti pronađenih informacija. Pacijent sa stomatologom može razgovarati o informacijama koje je pronašao na internetu, a koje se tiču njegovog stanja ili predstojećeg zahvata, ali nije dobro da svoje, najčešće relativno površno znanje stečeno na internetu, ultimativno suprotstavi znanju i iskustvu stomatologa zahtevajući od njega da sprovede nešto prema pronađenom sadržaju na internetu. Takav pristup može nepovratno narušiti odnos pacijenta i stomatologa.

Deca

Deca su uvek dobrodošla u stomatološku ordinaciju i njihov dolazak u ordinaciju treba podstaći i ohrabriti kako bi se već u najranijem dobu navikla na njeno okruženje, izgled, zvukove i mirise i da bi se sprečila pojava eventualnih strahova u starijoj dobi.

Deca se u stomatološkoj ordinaciji mogu naći ili kao pacijenti ili u pratnji roditelja koji su došli na stomatološki tretman. Boravak (pogotovo malenog) deteta koje nije pacijent u ordinaciji za vreme provođenja stomatološkog zahvata bez izričitog odobrenja stomatologa nije poželjan. Naime, u ordinaciji postoje brojne opasnosti: mehaničke (oštri predmeti), hemijske (nagrizajuće smese) i fizičke prirode (vrući instrumenti) gde se mališani mogu povrediti. Pored toga, u ordinaciji postoje opasnosti biološke prirode poput virusa i bakterija. Boravak deteta koje nije pacijent u stomatološkoj ordinaciji tokom tretmana roditelja može ometati stomatologa u radu, pa i otežati kvalitetno provođenje predviđenog stomatološkog zahvata i produžiti njegovo trajanje.

Naravno, nekada je uz prethodni dogovor sa stomatologom decu poželjno uvesti u ordinaciju tokom zahvata kako bi deca koja se inače boje stomatologa, gledajući svoje roditelje ili braću i sestre, pobedila strah od stomatologa.
Roditelji koji su kod stomatologa doveli decu kao pacijente treba da prate uputstva stomatologa kad je reč o boravku u ordinaciji tokom lečenja djeteta. Kod vrlo male dece obično je poželjno da roditelj bude u ordinaciji ili čak da dete sedi roditelju u krilu na stomatološkoj stolici tokom zahvata. Kod kooperativne i/ili starije dece obično se traži od roditelja da sačekaju u čekaonici dok je dete u ordinaciji.

Plaćanje

Sve nedoumice i pitanja u vezi sa cenama i plaćanjem potrebno je razjasniti pre početka stomatološkog zahvata. Pacijent ne sme da se ustručava da postavlja pitanja o ceni predstojećeg stomatološkog zahvata, a stomatolog će pacijentu pružiti sve tražene informacije. Osim toga, dogodi li se što tokom zahvata što može uticati na promenu prethodno dogovorene cene, stomatolog će odmah o tome da izvesti pacijenta.

Zaključak

Poznavanjem bontona i pravila pristojnog ponašanjem u specifičnim okolnostima moguće je izbeći nesporazume, probleme i neugodnosti. Bonton u stomatologiji uključuje sva već dobro poznata i općeprihvaćena pravila ponašanja, ali sadrži i određene posebnosti koje je dobro usvojiti i primenjivati.

Izvor: zdrav-zivot.com.hr