KRUNICE I MOSTOVI

Gubitak zuba uzrokuje određene poremećaje funkcionalnog ili estetskog karaktera. Pored funkcije žvakanja, usled parcijalne ili totalne bezubosti, funkcija govora je uvek manje ili više poremećena. Gubitak zuba, posebno frontalnih, vodi ka narušavanju estetskog izgleda i samopouzdanja osobe, a često dovodi i do psihičke traume. U tom slučaju pacijent izbegava da se smeje, pri govoru pokriva usta rukom, pa iz tih razloga mnogo puta zatraži lekarsku pomoć.

Livena nadogradnja

Kada je od zuba ostao samo koren i dalje postoji mogućnost da se taj koren iskoristi. Livena nadogradnja, individualno napravljena, jednim delom se fiksira u koren zuba, a drugim delom služi kao nosač metalokeramičke krunice.

Fiberglas nadogradnja

Kočić bele boje, koji je izrađen od staklo-kompozitnih vlakana. Savremeno sredstvo za ojačanje endodontski lečenog zuba (zuba kome je izvađen živac).

KRUNICA
Izrada krunica je indikovana kod preloma zubne krune, kod zuba sa velikim karioznim defektima koje nije moguće adekvatno sanirati plombama, kod zuba sa nepravilnostima boje i oblika, kod endodontsko lečenih zuba koje je potrebno ojačati, kod zuba koji su destruirani usled loših navika (bruksizam), nakon ugradnje implantata, i iz estetskih razloga.

Izrada krunice se sastoji iz nekoliko faza.

Nakon davanja lokalne anestezije vrši se preoblikovanje zubne krunice tj. brušenje zuba. Brušenje je apsolutno bezbolno. Zatim se uzima individualni precizni otisak koji se šalje u zubotehničku laboratoriju, a na osnovu koga zubni tehničar izrađuje zubnu krunicu.

Kada je zubna krunica gotova sledi proba zubne krunice u ustima pacijenta, tada se vrše korekcije ukoliko je to potrebno. I na kraju sledi cementiranje zubne krune na izbrušeni zub nosač ili na (livenu ili fiberglas) nadogradnju. Sam proces izrade krunice traje ne duže od 7 dana.

Metalokeramičke krunice su još uvek najčešći izbor naših pacijenata, a razlozi leže u prihvatljivoj ceni, odličnim svojstvima i dobrim estetskim komponentama. Osnova ovih krunica je izrađena od metala koja je prekrivena različitim vrstama najfinije keramike. Mana im je nedostatak prirodne transcluencije (providnosti), ali vešt tehničar može da učini da se zub sa tom vrstom krunice skoro uopšte ne razlikuje od prirodnog zuba.

Bezmetalne krunice, tj. keramičke krunice – Razvojem tehnologije i dentalnih materijala, moguće je izraditi krunicu bez klasične metalne osnove. One se u potpunosti izrađuju od keramike i predstavljaju vrhunske estetske nadoknade koje za rezultat imaju potpuno prirodan izgled zuba. Za razliku od klasičnih metalokeramičkih krunica, one imaju osobinu translucentnosti, tj. sposobnosti provođenja svetlosti na isti način kao i gleđ prirodnih zuba, što obezbeđuje dobro uklapanje sa okolnim zubima i atraktivan izgled. Bezmetalne krune su takođe odlično rešenje i za pacijente koji su alergični na pojedine materijale koji se koriste u izradi metalokeramičkih krunica.

Cirkonijum keramičke krunice se izrađuju od cirkonijuma, tačnije od cirkonijum-dioksida (ZrO2), koji spada u grupu keramičkih materijala velike čvrstoće i ne treba ga mešati sa mineralom cirkonom, koji se koristi za bižuteriju. Reč je o oksidu cirkonijum koji se, osim za veštačke zube, koristi i za veštačke dijamante i druge namene gde je potrebna velika izdržljivost, pa su tako cirkonijumske krunice snažnije od metalokeramičkih.
Cirkon oksid je relativno nov materijal na tržištu koji zamenjuje metalnu bazu.
Najčešće je snežno bele boje sa mogućnošću nijansiranja u tamnije tonove. Služi kao baza za pečenje keramike koja onda ima puno prirodniji izgled budući da svetlost bolje prodire kroz svetle materijale. Estetski je materijal koji se obrađuje CAD / CAM tehnologijom.
Može služiti za nadogradnje na zubima i implantima na prednjim zubima da se eliminiše metalni sjaj.

MOSTOVI

Mostovi predstavljaju pre svega terapijsko sredstvo kojim se pokušava uspostaviti dobro stanje u ustima, a to podrazumeva ne samo estetsku, već i funkcionalnu rehabilitaciju. Kvalitetno i efektivno žvakanje hrane je prvi korak u procesu obrade hrane. Ukoliko postoji nedostatak bočnih zuba, žvakanje je otežano, pa hrana u gotovo celim komadima prelazi u želudac, čime se opterećuje gastrointestinalni trakt i vremenom nastaju ozbiljni gastrointestinalni problemi, što posledično dovodi do ugrožavanje opšteg zdravstvenog stanja organizma. Sem toga, kada dođe do gubitka zuba nastaju promene na kosti u smislu njenog smanjenja, ali i na zubima koji okružuju bezubo polje. Zubi oko bezubog polja imaju stalnu tendenciju pomeranja i naginjanja ka tom praznom prostoru, te su zbog toga postaju nestabilni, osetljivi i podložni karijesu. U nekim slučajevima može doći i do njihovog gubitka i do ozbiljnog narušavanja oralnog zdravlja, oblika lica i lepote osmeha. Kako ne bi došlo do takvih negativnih pojava, koristi se most koji stabilizuje zagrižaj i sprečava pomeranje i naginjanje susednih zuba u bezubi prostor. Sem toga, obezbeđuje i zadržavanje vertikalne dimenzije (ne dozoljava da brada ide pod nos i sprečava pojavu bora na uglovima usana).

Mostovi podrazumevaju krunice koje su međusobno vezane i sa obe strane se oslanjaju na postojeće zube u viličnoj kosti. Indikovani su kod pacijenata kod kojih nedostaje jedan ili više zuba, pri čemu sa obe strane u odnosu na bezubu regiju postoje prirodni zubi. Da bi se izradio most potrebno je obrusiti prirodne zube kako bi oni služili kao nosači. Samim tim za izradu dentalnog keramičkog mosta je potrebno da i sa jedne i druge strane postoje prirodni zubi u vilici, a takođe je potrebno da zubi nosači budućeg mosta budu stabilni u viličnoj kosti, bez prisustva parodontopatije, kako bi izdržali optrerećenje mosta.

Mostovi se cementiraju i nije ih moguće vaditi, što predstavlja razliku u odnosu na protezu, što je samo jedna prednost u odnosu na proteze. Čvrsto su vezani za zube nosače, samim tim ne postoji mogućnost njihovog pomeranja, sile se prenose na zube a ne na okolna tkiva, ne remete funkciju govora jer su ograničeni na prostor koji su zauzimali prirodni zubi, sačuvan je osećaj ukusa, adaptacija pacijenta je brza, postiže se zaštita zuba nosača od karijesa, estetski efekti su izvanredni, komfor apsolutan i sve funkcije (govor, žvakanje, estetika) ostaju očuvane.

Kao i kod krunica, mostovi mogu biti metalokeramički i bezmetalni. I jedan i drugi materijal imaju svoje prednosti.

Metalokeramički mostovi :

Prednost metalo-keramičkih mostova svakako je pristupačna cena i lep izgled.

Bezmetalni mostovi:

Most sačinjen od bezmetalnih kruna ima izuzetno prirodan izgled. Ovi materijali propuštaju svetlost slično prirodnim zubima, pa je most gotovo neprimetan u ustima.

ROK TRAJANJA KRUNICA I MOSTOVA – U proseku se menjaju na 7-10 godina, mada mogu trajati i znatno duze. Mnogo zavisi od higijene pacijenta (najviše), opšteg zdravstvenog stanja ili lokalnih promena u ustima…

Izuzetno je vazno da održavate pravilno i redovno dobru higijenu usta i zuba, jer su ispod krunica vaši zubi koji mogu podleci karijesu ukoliko ih zapustite. Sama krunica ne može dobiti karijes, ali zub ispod nje može. Generalno, krunice su praktično neuništive, dešavaju se promene oralnih struktura što čini da one postaju neadekvatne.

Materijali od kojih se prave ove nadoknade su apsolutno postojani,ali ipak treba da vodite računa o nacinu kako žvaćete i koju hranu. Treba da znate da su mišići žvakači izuzetno jaki i da su pritisci koji se stvaraju tokom žvakanja izuzetno veliki, i komad tvrde hrane ili nekog neželjenog predmeta (kamenčić u pirinču i sl.) izmedju zuba može dovesti do pucanja keramike (kao što možete oštetiti i prirodan zub). U tom slučaju imamo estetski problem koji se na žalost vrlo teško (skoro nikako) rešava bez skidanja istog i pravljenja novog rada. Na sreću ovakve stvari se ređe dešavaju.

Stomatološka ordinacija “Dr Marijeta” daje garanciju na protetske radove – krunice i mostove u tranju od 5 godina.

Garancija obuhvata svaki vid oštećenja mosta ili krune u smislu pucanja, loma, ispadanja krunice ili mosta, klaćenja ili razlabavljenja pod sledećim uslovima garancije:

  • Poseta ordinaciji najmanje dva puta godišnje tokom prve tri godine, potom jednom godišnje – radi profesionalnog čišćenja zuba i pregleda stanja mekih i tvrdih tkiva (za pacijente koji žive u inostranstvu ova dinamika poseta se dogovara pre početka rada nakon popunjavanja saglasnosti za protetski rad i prilagođava se njihovim mogućnostima).
  • Svakodnevno održavanje lične higijene koja podrazumeva pranje zuba četkicom i pastom najmanje dva puta na dan, kao i korišćenje interdentalnih četkica i sredstava za oralnu dezinfekciju kao što je savetovano pacijentu, a u cilju održavanja zuba i desni u besprekornom stanju.
  • Obavezna kontrola stanja protetskog rada pravljenjem rendgenskog snimka zuba jednom godišnje na zahtev stomatologa.

Nema garancije na fizička oštećenja izazavana bilo kojom vrstom trauma (pad, udarac, saobraćajni udes, korišćenje protetskog rada za sve ostalo sem upotrebe normalnih sila žvakanja hrane..), u situaciji pogoršanja opšteg zdravstvenog stanja (dijabet, malignitet i slično, a što bi rapidno uticalo na pogoršanje opšteg stanja organizma), ukoliko se ne dolazi na redovne kontrole ili se na bilo kojoj kontroli ustanovi loše oralno stanje usled loše higijene pacijenta.

Garancija se daje samo na usluge urađene u ordinaciji i ne obuhvata troškove vezane za put i smeštaj.