LEČENJE ZUBA

Najčešće bolesti zuba su: KARIJES, PULPITIS, GANGRENA I PARODONTITIS

Karijes

Karijes je bolest zuba u toku koje bakterije oštećuju tvrda zubna tkiva – gleđ, dentin i cement. Ova tkiva se demineralizuju i raspadaju stvarajući šupljinu u zubu. Ukoliko se ova bolest zuba ne leči, nastaje bol, oštećenje zubnog živca i infekcija okolnih prostora. Počinje kao sitna tačka na površini zuba koja se može razviti u veliki kavitet. Nekad se može videti direktno okom a ponekad samo na rtg snimku, naročito ukoliko se nalazi između zuba.

Ukoliko karijes nije došao do zubnog živca nema kontinuiranih bolova već bol traje samo dok se konzumira određena hrana ili piće i posle toga prestaje. U tom stadijumu popravka zuba obuhvata uklanjanje razmekšalog dentina i popunjavanje kaviteta sa odgovarajućim materijalima (plombiranje zuba).

 

PLOMBIRANJE ZUBA

U zavisnosti od materijala zubni ispuni mogu biti kompozitni (bele plombe), amalgamski (crne ili sive plombe) i glas-jonomer ispuni.

Kompozitni ispuni – bele plombe se odlikuju visokim estetskim osobinama i samim tim dobro imitiraju prirodna zubna tkiva. Kompozitni materijali omogućavaju restauraciju zuba uz mnogo manje uklanjanja zdravog zubnog tkiva zahvaljujući adhezivnim sredstvima. Osnovna namena kompozitnih ispuna je nadogradnja oštećenog dela zuba koje je nastalo zbog različitih faktora. Podjednako dobro se mogu koristi za kozmetička poboljšanja osmeha postavljanjem kompozitnih faseta kojima se može uticati na promenu oblika i boje zuba.

Prednosti kompozita u odnosu na druge materijale za ispunesu estetska svojstva. Zbog svojih fizičkih osobina, prelamanja svetla i kameleon efekta boja nadoknade može biti identična boji prirodnog zuba, dok je mana – boja kompozitnih ispuna se vremenom menja. Razlog promene boje je unos kafe, čajeva, vina i hrane sa jakim pigmentom.

Stomatološka ordinacija „Dr Marijeta“ koristi kompozitne ispune dve vodeće svetske firme GC(Gradia Direct i G-aenial) i Ivoclar Vivadent (Tetric EvoCeram).

 

Amalgami su mešavina žive sa srebrom, kalajem, bakrom i cinkom. Amalgamske plombe su tzv. „sive ili crne plombe“ i najduže su u upotrebi. Poseduju dobre mehaničke osobine, ali zbog loših estetskih karakteristika i toksičnosti sve se ređe koriste. Prilikom pripreme zuba za ugradnju amalgamske plombe neophodno je ukloniti više zubnog tkiva kako bi se obezbedila retencija, što je još jedna od mana amalgamskih plombi.

Glas jonomeri su jedini materijali koji se hemijski vezuju za zubno tkivo, kontinuirano oslobađaju fluor te deluju profilaktički na zub, i jedini su estetski ispuni koji „vole“ vlažnu sredinu (na mestima gde je nemoguće postići suvo radno polje, neophodno za postavljanje kompozitnih ispuna), pa je idealan za mlečne zube kod dece i nepristupačne delove zuba, kao i za „podlogu“ ispod kompozitnog ispuna („sendvič tehnika“ postavljanja kompozitnog ispuna). Mane su nemogućnost da se estetski „doteraju“ i ispoliraju, kao i nemogućnost postavljanja u veće kavitete (kada je kvar zuba veći). Prednost je što su oni najnovija i najrevolucionarnija vrsta ispuna koja se trenutno istražuje i na kojima se radi.

Stomatološka ordinacija „Dr Marijeta“ koristi glas jonomer ispune vodeće svetske firme u toj oblasti GC (Fuji IX)

Postavljanje zubnih ispuna je neinvazivna tehnika kojom se zub vraća u funkciju i istovremeno pruža dobre estetske rezultate. Međutim, i ispuni na destruiranim zubima imaju svoj limit u pogledu veličine ispuna u odnosu na očuvanost tvrdih zubnih tkiva. Ukoliko veličina ispuna prevazilazi veličinu preostalog zdravog i čvrstog dela zuba, počnite da razmišljate o nadoknadi zuba protetskim radom (više u delu KRUNICE I MOSTOVI).

Upala zubnog živca – pulpitis (lečenje kanala korena)

Unutar zuba nalazi se kanal ili više njih, koji prolaze uzduž sve do vrha korena. Unutar ovih kanalića nalazi se tzv. „živac“ odnosno, nervi, krvni i limfni sudovi, razne ćelije i vezivno tkivo nazvani zajedničkim imenom – zubna pulpa.

Kada bakterije „nasele“ zub, oslobađajući kiseline prilikom razgradnje šećera koje unosimo, nastaje karijes. Ako se ne leči, šupljina u zubu postaje sve veća, dolazi do ugrožavanja gore pomenutih kanala, te obolevanja zubne pulpe. To se manifestuje intenzivnim bolovima koji su kontinuirani, zrače prema celoj polovini lica, vrlo često pacijent ne može da odredi koji ga zub boli. Proces zapaljenja zubnog živca tzv. upala zuba je ireverzibilan i kada se pojavi jedino rešenje za taj zub je da se živac izvadi, a šupljina u zubu koja ostaje hermetički popuni materijalima koji služe za punjenje kanala zuba. Tada bolovi nestaju, a tako napunjen zub može trajati do kraja života.

Gangrena zuba

Ako i dalje ne reagujemo, proces i infekcija se zajedno sa bakterijama šire sve dublje, da bi se na kraju zubna pulpa potpuno umrtvila, a tkivo unutar kanala korena raspalo.

Nastaje gangrena zuba koja vremenom ugrožava i okolnu kost unutar koje se zub nalazi. Ono što odgađa pacijenta da poseti stomatologa je činjenica  da je čitav ovaj put do gangrene često bezbolan. Naime, karijes sve dublje napreduje, živac postepeno odumire, infekcija se širi, nema nikakvih bolova. Nekada pacijenti kažu da su osetili bol u zubu koji je sam od sebe nestao.

Osim karijesa, gangrena se može javiti i iz drugih razloga, kao što su trauma ili preopterećenost zuba. Gangrena može biti uzrokovana i neadekvatnim plombama, kada karijes ne bude do kraja očišćen, ili kada se brušenjem povredi zubni živac pa se preko „rane“ stavi plomba.

Ono što morate znati jeste da je lečenje gangrenoznih zuba dosta otežano, te je i sam uspeh često neizvestan. Kada dodje do gangrene, tkivo unutar zuba je znatno više inficirano, potrebno je dosta dolazaka kod stomatologa, strpljenja i pacijenta i terapeuta kako bi došlo do izlečenja.

Zapaljenje tkiva oko vrha korena ili parodontitis

Ukoliko se ne leče gangrena ili pulpitis, bakterijski toksini se šire i preko otvora na vrhu korena zuba deluju na okolno koštano tkivo, oštećuju ga i demineralizuju. Bakterije produkuju tečnosti i gasove koji se sada nalaze u zatvorenom prostoru oko vrha korena, u tom delu tkiva pritisak se povećava. Zub postaje izuzetno osetljiv na zagriz jer tada se minimalno potiskuje prema vrhu korena. Organizam se brani, stvara se gnojna sekrecija. Ukoliko ova sekrecija pronađe svoj put kroz otvor na vrhu korena ili se probije kroz kost prema usnoj šupljini (fistula iznad zuba) simptomi se smanjuju, ali je infekcija i dalje prisutna. Veći problem nastaje kada je onemogućeno oticanje gnoja i tada dolazi do otoka na licu koji se može širiti prema susednim prostorima. Vrlo često, otok je razlog zbog kog se pacijenti jave stomatologu. Prisustvo velikog otoka u nekim slučajevima može izazvati otežano disanje i gutanje. Kao i kod gangrenoznih zuba, lečenje zuba obolelih od parodontitisa može biti dugo i neizvesno usled velikog broja bakterija koje su izazvale infekciju.