Stomatološku ordinaciju „Dr Marijeta“ je osnovala  Marijeta Ristić 2012.godine.

Dr Marijeta Ristić

Vlasnik i osnivač stomatološke ordinacije “Dr Marijeta” od 19.12.2012.

Doktor stomatologije.

Diplomirala 2010. godine na Medicinskom fakultetu u Nišu, smer stomatologije.

Paralelno sa radom u ordinaciji, aktivno radi na kontinuiranoj medicinskoj edukaciji, najviše u oblasti estetske stomatologije, bezmetalnih krunica, hijalurnoskih filera, botulina, itd..

Aktivno govori engleski jezik.