Sterilizacija

Stomatološka ordinacija “Dr Marijeta ” na prvo mesto stavlja zdravlje i sigurnost svojih pacijenata. U cilju zaštite svakog našeg pacijenta, kao i osoblja ordinacije, postavljeni su visoki standardi sterilizacije, dezinfekcije i higijene.

Svaki instrument, pregled i sve što je potrebno za rad sa pacijentom prolazi proces dezinfekcije i sterilizacije.

Predmeti koji ne podležu procesu sterilizacije su jednokratni i koriste se ISKLJUČIVO samo za jednog pacijenta. Tu spadaju: časa, sisaljka, kompresa, maska, rukavice, vaterolne, igle, špricevi, diskovi i trake za poliranje itd… Igle se odlažu u posebne kutije, kao i sav medicinski opasan otpad koji se odlaže i skladišti u skladu sa zakonom, a prevozi i uništava u za to predviđenom odeljenju Opšte Bolnice Loznica, sa kojom imamo ugovor.

Svi instrumenti koji se koriste nakon upotrebe se mehanički očiste i operu pod mlazom tekuće vode. Nakon toga se stavljaju u dezinfekciono sredstvo. Za dezinfekciju se koriste alkohol, vodonik proksid i neka od savremenih dezinfekcionih sredstava koja imaju baktericidno, bakteriostatičko, fungicidno i virucidno dejstvo.

Posto se izvade iz dezinfekcionog sredstva instrumenti se ponovo peru, suše i stavljaju u sterilizator.

Postoje dve osnovne vrste sterilizacije :

  1. sterilizacija vrelim vazduhom koja se izvodi na temperature od 120-180 °C u trajanju od 1,5- 6 sati
  2. sterilizacija vodenom parom pod pritiskom koja se izvodi na temperaturi od 121-134 °C u trajanju od 5-20 minuta

S’ obzirom da posedujemo i suvi sterilizator i autoklav, izbor metode sterilizacije zavisi od materijala koji se steriliše. Uglavnom se svi metalni instrumenti sterilišu u suvom sterilizatoru, a zavojni materijal, instrumenti za endodonciju, nasadni instrumenti itd. –  u autoklavu.

Takođe, svakodnevno se vrši i kontrola sterilizacije. Ona može biti fizička (kontrola temperature i vremena trajanja sterilizacije), hemijska (kontrolnim trakama) i biološka (koriste se bioloski indikatori – standardizovani nosači spora – vrši se jednom mesečno).
Kontrolne trake se arhiviraju i dostupne su na uvid.

Pored instrumenata SVAKODNEVNO se dezinfikuju sve radne površine dezinfekcionim sredstvima predviđenim za to, kao i kompletno radno mesto POSLE SVAKOG PACIJENTA (pljuvaonica, crevo od sisaljke, drške reflektora… ).

Posebna obraćamo pažnju na dezinfekciju ruku koja se sprovodi u skladu sa, za to predviđenim, standardima.

Naši pacijenti mogu biti sigurni da u trenutku kada sednu u stomatološku stolicu, sve što dolazi u kontakt sa njihovim ustima i zubima je čisto, dezinfikovano i sterilno.